Booster sistemi (Hidrostanice)

3GP EVMG

 

Slika
EBARA booster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 3 regulatora pritiska gdje automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, pokreće pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

– Broj pumpi: 3
– Prečnik usisa i potisa (DN): 100 – 125
– Raspon snage (kW): 4 – 22
– Radna temperatura tečnosti (°C): -15 – 120

3GP 3M

 

Slika
EBARA booster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 3 regulatora pritiska gdje automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, pokreće pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

– Broj pumpi: 3
– Prečnik usisa i potisa (DN): 80 – 250
– Raspon snage (kW): 2.2 – 22
– Radna temperatura tečnosti (°C): -10 – 90

2GP EVMG

 

Slika
EBARA booster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 2 regulatora pritiska gde automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, pokreće pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

– Broj pumpi: 2
– Prečnik usisa i potisa (DN): 80 – 125
– Raspon snage (kW): 4 – 22
– Radna temperatura tečnosti (°C): -15 – 120

2GPE 3M EFC

 

Slika
EBARA booster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko regulatora pritiska dok se rad pumpe kontroliše preko frekventnog regulatora. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene zgrade, škole, hotele, industriju, navodnjavanje parkova.

– Broj pumpi: 2
– Prečnik usisa i potisa (DN): 80 – 250
– Raspon snage (kW): 2.2 – 22
– Radna temperatura tečnosti (°C): -10 – 90

2GP 3M

 

Slika
EBARA booster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 2 regulatora pritiska gdje automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, pokreće pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za indstriju, stambene komplekse, škole, hotele.

– Broj pumpi: 2
– Prečnik usisa i potisa (DN): 80 – 250
– Raspon snage (kW): 2.2 – 22
– Radna temperatura tečnosti (°C): -10 – 90
0 0