L – IN – LINE

 

Slika
L serija uključuje 27 modela, sa usisom i potisom on DN 32 do DN 150; snage 0,37 do 75 kW, 2-polne i 4 – polne pumpe.
Primjenjuje se kod cirkulacije vode u cjevovodima, posebno pogodna za rad u serijskoj vezi, u civilnim i industrijskim objektima, za grijanje i hlađenje, dobavu tople vode za sanitarnu upotrebu itd.

 

Maksimalni protok

 

580

m3/h

Maksimalni napor

 

90

m

Maksimalna snaga

 

75

kW

 

 

IR

 

Slika
Standardizovana monoblok pumpa
Jedna od SAER-ovih serija pumpi koja se najduže proizvodi. Nedavno je potpuno redizajnirana kako bi dala još bolje performanse u pogledu efikasnosti. Idealna je za recirkulaciju, sisteme klimatizacije, dobavu vode itd.

 

Maksimalni protok

 

450

m3/h

Maksimalni napor

 

129

m

Maksimalna snaga

 

45

kW

 

 

NCB Serija

 

Slika
Centrifugalna pumpa prema EN-733, koristi se u protupožarnim sistemima, sistemima grijanja i hlađenja, dobavu vode, navodnjavanje, u pomorstvu i rudarstvu. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.


 

Maksimalni protok

 

675

m3/h

Maksimalni napor

 

129

m

Maksimalna snaga

 

90

kW

 

 

NCBK Serija

 

Slika
Centrifugalna pumpa visokog protoka koja zadovoljava i prelazi EN-733, koristi se u protupožarnim sistemima, sistemima grijanja i hlađenja, dobavu vode, navodnjavanje, u pomorstvu i rudarstvu. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.

 

Maksimalni protok

 

2300

m3/h

Maksimalni napor

 

97

m

Maksimalna snaga

 

400

kW

 

 

SKD Serija

 

Slika
Pumpa visoke efikasnosti i pouzdanosti, sa minimalnim troškovima održavanja. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom. Primjenjuje se na branama, u vodovodima, elektranama, rudarstvu; kada god se zahtijevaju veliki protoci.


Maksimalni protok

 

5000

m3/h

Maksimalni napor

 

280

m

Maksimalna snaga

 

1200

kW

 

 

 

TM – TMB

 

Slika
(Višestepene horizontalne pumpe)
Koristi se u slučajevima kada ze zahtijeva visok pritisak: pri dizanju vode na određenu visinu, postrojenja za grijanje i hlađenje, navodnjavanje, sistemi za pranje, kotlovi. Izuzetno tihe pumpe sa velikom otpornošću na habanje. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.

Maksimalni protok

 

850

m3/h

Maksimalni napor

 

642

m

Maksimalna snaga

 

710

kW

 

 

TMV

 

Slika

(Višestepene vertikalne pumpe)
Koristi se u slučajevima kada ze zahtijeva visok pritisak: pri dizanju vode na određenu visinu, postrojenja za grijanje i hlađenje, navodnjavanje, sistemi za pranje, kotlovi. Izuzetno tihe pumpe sa velikom otpornošću na habanje. Mogućnost promjene pozicija usisa i potisa.

Maksimalni protok

 

310

m3/h

Maksimalni napor

 

403

m

Maksimalna snaga

 

250

kW

 

 

MK

 

Slika
Kompaktne, višestepene vertikalne pumpe, pogodne za sisteme za povišenje pritiska, navodnjavanje, sisteme za pranje i druge primjene gdje se zahtijeva visok pritisak. Ove pumpe opremljene su ležajem koji rasterećuje aksijalna opterećenja i omogućava spajanje na bilo koji drugi standardizovani motor.

 

Maksimalni protok

 

110

m3/h

Maksimalni napor

 

394

m

Maksimalna snaga

 

55

kW

 

 

CF/CFP

 

Slika

(Zupčaste pumpe)
Zapreminske električne zupčaste pumpe, proizvedene u Italiji. Pogodne za pumpanje ulja, gustih i viskoznih tečnosti u kojima nema čvrstih čestica.

 

Maksimalni protok

 

1,2

m3/h

Maksimalni napor

 

140

m

Maksimalna snaga

 

0,75

kW

 

 

 

CB

 

Slika

(Višestepene centrifugalne pumpe)
Pouzdane i otporne pumpe zahvaljujući svom čvrstom kućištu. Koriste se u domaćinstvima, dobavi vode, navodnjavanju i u sistemima za povećanje pritiska.

 

Maksimalni protok

 

15

m3/h

Maksimalni napor

 

64

m

Maksimalna snaga

 

2,2

kW

 

 

FC

 

Slika
(Centrifugalne pumpe sa dva radna kola)
Dva radna kola na istom vratilu motora omogućavaju savršeno izbalansiranu hidrauličnu aksijalnu silu, izbjegavajući na taj način preopterećavanje ležaja motora.
Ove pumpe koriste se u distribuciji vode, navodnjavanju, sistemima grijanja i hlađenja, itd.

 

Maksimalni protok

 

18

m3/h

Maksimalni napor

 

96

m

Maksimalna snaga

 

7,5

kW

 

CM – CMP

 

Slika

(Centrifugalne pumpe sa jednim radnim kolom)
Pogodne za kućanske sisteme, dobavu vode, korištenje u manjim baštama, kao i za povećanje pritiska. 

Ove pumpe garantuju minimalne hidrauličke gubitke.

 

Maksimalni protok

 

8

m3/h

Maksimalni napor

 

59

m

Maksimalna snaga

 

2,2

kW

 

 

 

KF

 

Slika
(Pumpe sa perifernim radnim kolom)
KF serija posjeduje periferno radno kolo, tj. radno kolo koje posjeduje veći broj radijalnih lopatica na rubu radnog kola koje predaju energiju tekućini.
Ove pumpe koriste se u kućanskim sistemima, dobavi vode, vrtlarstvu, za povećanje pritiska itd.

 

Maksimalni protok

 

4,2

m3/h

Maksimalni napor

 

88

m

Maksimalna snaga

 

1,5

kW

 

 

BP Serija

 

Slika
Pumpe BP serije koriste se u sistemima za navodnjavanje, crpljenje vode iz rijeka, jezera, rezervoara i sl., kao i u drugim industrijskim aplikacijama.

 

Maksimalni protok

 

210

m3/h

Maksimalni napor

 

63

m

Maksimalna snaga

 

22

kW

 

 

 

AP

 

Slika
(Samodozirujaće el. pumpe sa poluotvorenim radnim kolom)
Pumpa koja može raditi sa vodom koja u sebi sadrži čvrste materije prečnika do 8 mm. Pogodna za navodnjavanje, primjenu u agrikulturi, kao i za drenažu.

 

Maksimalni protok

 

40

m3/h

Maksimalni napor

 

18,7

m

Maksimalna snaga

 

2,2

kW

AS

 

Slika
(Samodozirajuća pumpa sa benzinskim motorom i poluotvorenim radnim kolom)
Ove pumpe koriste se u navodnjavanju, kao i u oblasti građevinarstva, za crpljenje vode iz iskopina, kanala i sl. Omogućen prolazak čvrstih materija prečnika do 8 mm.

 

Maksimalni protok

 

45

m3/h

Maksimalni napor

 

25,5

m

Maksimalna snaga

 

4,5

kW

0 0