Ebara

Kompanije EBARA osnovana je 1912. godine u Japanu, te je vremenom izrasla u vodeću korporaciju u dizajnu, razvoju i proizvodnji industrijskih mašina sa fokusom na proizvodnju pumpi i pumpnih sistema za razne namjene. Danas, kompletna firma broji oko 16.000 zaposlenih širom svijeta, a njeni proizvodi prodaju se u 96 zemalja.
Već 20 godina, Evropsko tržište za EBARA pumpe pokriva EBARA Pumps Europe S.p.A sa sjedištem u Italiji.
0 0