SERIJA M

 

Slika
Višestepene pumpe za pumpanje čiste vode, u situacijama kada se traži visok pritisak. Raspon protoka je od 200 do 1600 m3/h, uz vrijednosti napora od 50 do 300 m. Pumpe ove serije mogu se instalirati u horizontalnom i vertikalnom položaju.

KL

 

Slika

Jednostepene pumpe
Pogodne za sve primjene u kojima se ne zahtijeva visok pritisak. Raspon protoka je od 400 do 2000 m3/h, uz vrijednosti napora od 30 do 120 m.

 

FEL

 

Slika
Pumpe sa vertikalnim vratilom
Prednost ovakve pumpe u smislu njenog sigurnog rada jeste ta da je potapajući dio uronjen u tečnost, dok je električni dio postavljen na površini. Ove pumpe postavljaju se u bunare, bazene i rezervare, ili se kotiste za direktno usisavanje i ispumpavanje vode, pri čemu se podizanje vode i ostvarivanje nadpritiska postiže istom pumpom.


0 0