Protupožarni sistemi

FFS FFB

 

Slika

Protupožarni sistemi po Evropskom standardu UNI EN 12845. Protupožarni sprinkler sistem se koritsti za aumotasko snabdjevanje vodom automatizovanih protupožarnih jedinica. Ovakav sistem sastoji se iz jedne ili dvije centrifugalne električne pumpe i džokej električne pumpe.

Ukoliko postoji potreba za intervencijom protupožarnog sistema, isti se startuje preko dva regulatora pritiska u komandnom ormaru, koji je dostupan za svaku od pumpi. Startovanje sistema može pokrenuti i akustični i svjetlostni alarm koji se može nalaziti na većoj udaljenosti.

Mala džokej (pilot) pumpa interveniše u slučaju curenja sistema, te se rad pumpe kontroliše preko sopstvenog komandog ormara i regulatora pritiska koji je podešen na nešto veću vrijednost nego prekidač glavne pumpe.

 

 

KIT FFS

 

Slika
Protupožarni sistem po Evropskom standardu UNI EN 12845. Protupožarni sprinkler sistem se koritsti za aumotasko snabdjevanje vodom automatizovanih protupožarnih jedinica. Ovakav sistem sastoji se iz jedne ili dvije centrifugalne električne pumpe i džokej električne pumpe.


Ukoliko postoji potreba za intervencijom protupožarnog sistema, isti se startuje preko dva regulatora pritiska u komandnom ormaru, koji je dostupan za svaku od pumpi. Startovanje sistema može pokrenuti i akustični i svjetlostni alarm koji se može nalaziti na većoj udaljenosti.


Mala džokej (pilot) pumpa interveniše u slučaju curenja sistema, te se rad pumpe kontroliše preko sopstvenog komandog ormara i regulatora pritiska koji je podešen na nešto veću vrijednost nego prekidač glavne pumpe.
0 0