KT+

 

Slika

Električne potopne pumpe
Električne potopne pumpe sa sjekačem za otpadnu vodu. Sjekač od ojačanog nehrđajućeg čelika; motor visoke efikasnosti. Idealna pumpa za ispumpavanje otpadnih voda koje sadrže čvrste ili vlaknaste materije. Inovativna tehnička rješenja osiguravaju odličan hidraulički stepen iskorištenja te pouzdanost u radu.

Max. protok

l/s

4.7

Max. napor

m

57

Max. snaga

kW

5.5
K+

 

Slika
Električne potopne pumpe; DN 65 ÷ 200
Električne potopne pumpe visoke efikasnosti za transport otpadne vode. Dizajnirane za pumpanje stambenog i industrijskog otpada. Hidraulički dio sa jednostrukim i dvostrukim kanalima ili sa povučenim otvorenim radnim kolom, idealno za tekućine sa visokim sadržajem čvrstih čestica. Posjeduje radna kola sa uređajem protiv začepljavanja, dupli mehanički zaptivač za zaštitu motora i uljnu komoru.

Max. protok

l/s

160

Max. napor

m

65

Max. snaga

kW

15


K+

 

Slika
Električne potopne pumpe; DN 250 ÷ 350
Električne potopne pumpe visoke efikasnosti za transport otpadne vode. Dizajnirane za pumpanje stambenog i industrijskog otpada. Hidraulički dio sa jednostrukim i višestrukim kanalima, idealno za tekućine sa visokim sadržajem čvrstih čestica. Posjeduje radna kola sa uređajem protiv začepljavanja, dupli mehanički zaptivač za zaštitu motora i uljnu komoru. Motori sa velikim stepenom iskorištenja, dostupni i sa sistemom prisilnog hlađenja.

Max. protok

l/s

680

Max. napor

m

65

Max. snaga

kW

180


0 0